accessibility

חזון

כחברה שקיימת למעלה משלושים וחמש שנה, חיים זקן מגדירה את עצמה בראש ובראשונה כחברה משפחתית, כזו שמנוהלת על ידי משפחה ובונה למשפחות.

חברת חיים זקן תמשיך לפעול בשני מישורים, המאפיינים אותה מאז נוסדה:

מן הצד האחד, יחס אישי ללקוחות ותודעת שירות גבוהה - במהלך כל שלבי הרכישה וגם לאחר מסירת הדירה, מן הצד השני, מוצר ברמה הגבוהה ביותר, תוך הקפדה על סטנדרטים בלתי מתפשרים.

כל זה מתאפשר כיוון שחיים זקן היא חברה יזמית ומבצעת, המלווה את כל תהליך הבניה, מתחילתו ועד למסירת המפתח. חיים זקן מרכזת את כל השירותים תחת גג אחד, ולכן יכולה להציב את הרף הגבוה ביותר, וגם לעמוד בו. ההוכחה לכך היא התואר "רב קבלן" שקיבלה החברה מטעם ארגון הקבלנים.

חברת חיים זקן מתכוונת להמשיך ולהקים עבור תושבי ישראל כולה, ותושבי ירושלים בפרט, את הפרויקטים המוצלחים והאיכותיים ביותר.